Risk för lagbrott om bryggeriaffären går igenom

2:56 min

Region Gotlands planerade försäljning av gamla hamnterminalen i Visby hamn kan vara olaglig. P4 Gotlands granskning visar att det inte har gjorts någon oberoende värdering av marken. Om affären med Gotlands Bryggeri går igenom finns det risk att uppgörelsen både bryter mot svensk lagstiftning och EU-regler.

De slutsatserna drar advokatfirman Foyen som Region Gotland anlitat. Även Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, tror att det kan bli svårt att genomföra affären på ett korrekt sätt.

- Risken är ganska hög att man bryter både mot kommunallagen och EU-regler om statsstöd, säger han.

I fredags berättade regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) att det ska bli ett ölbryggeri i Visby hamn. Men eftersom marken inte har varit ute till försäljning på öppna marknaden, och inte heller har värderats av en oberoende part innan förhandling så finns alltså risken att uppgörelsen både bryter mot svensk kommunallagstiftning och EU:s regler om otillåtet statsstöd. Säljaren Region Gotland kan inte veta om priset för marken är rimligt i förhållande till marknadsvärdet, och det gör att det finns en risk att en affär av det planerade slaget upphävs i domstol, menar Olle Lundin.

Stöd till enskild näringsidkare - inte tillåtet

Björn Jansson (S) har tidigare kommenterat varför marken inte har varit ute på öppna marknaden:

- Jag har sagt att i det här fallet så handlar det om en god idé och då ska man inte lägga ut den på marknaden.

Ett resonemang som Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet, har svårt att förstå.

- Om han menar att det är ok att sälja till under marknadspris, för det är så man får förstå det han säger, då är det ett stöd till enskild näringsidkare och inte tillåtet, säger Olle Lundin och fortsätter:

- Vad man möjligen kan fundera på är om man tycker att det kan vara en kommunal angelägenhet med ett bryggeri i hamnen och att man kan delfinansiera det från regionens sida. Då får man också ställa sig frågan om bryggeriverksamhet är något som kommuner ska hålla på med. Jag skulle nog säga att det är högst tvivelaktigt. Kommunala bryggerier har jag aldrig någonsin hört talas om, säger Olle Lundin.

Politikerna har vetat om risken

Uppgifterna om att den här affären kan komma att genomföras på ett olagligt sätt är inte nya för regionstyrelsen och Björn Jansson. I mars i år kom en rapport från de externa jurister Region Gotland anlitat. Advokatbyrån konstaterade att det ”föreligger en osäkerhet om tillåtligheten" i affärsupplägget.

En osäkerhet som gör att juristerna rekommenderar Region Gotland att anmäla den planerade transaktionen till EU-kommissionen för att få fallet prövat. Trots detta känner sig Björn Jansson trygg med affären.

- Vi har gjort den här bedömningen att vi kan gå vidare.

Vad lutar du dig mot då?

- Den information jag fått från mina tjänstemän och utifrån den informationen jag fått så har vi gjort den bedömningen.

Varför ger ni ett besked om den här överenskommelsen när de jurister som ni själva anlitat säger att det finns en risk för både lag och regelbrott?

- Jag kan inte göra en annan bedömning än att det inte är otillåtet statsstöd.

Vad lutar du dig mot då?

- Att jag känner mig trygg med att vi kan gå vidare i den här affären.

Kostnaden för de gotländska skattebetalarna beräknas enligt regionen till 16 miljoner kronor, om affären går igenom och det blir ett bryggeri i Visby hamn.


Läs advokatbyråns rapport nedan.