Flera kliniker slutar utföra medicinsk abort

1:03 min

Fyra av sex privata kliniker i Stockholm slutar att utföra medicinska aborter nästa år. Anledningen är att ersättningen till privata vårdgivare sänks. Men ansvarig politiker Ella Bohlin (KD) försvarar sänkningen.

När ersättningen till privata vårdgivare sänks för just medicinska aborter, det vill säga aborter som genomförs med läkemedel istället för en kirurgisk abort, så vill inte längre vårdgivarna Praktikertjänst och Capio ha avtal med landstinget från och med nästa år, enligt Dagens nyheter.

Ansvarig politiker i landstinget, Ella Bohlin (KD), säger att ersättningen tidigare höjts mycket för att just få fler medicinska aborter.

– Vi ser ju att medicinska aborter är både bättre för kvinnan själv, men också för vården och hälsoekonomin i det att det är billigare och skonsammare med medicinsk abort än kirurgisk abort. När vi ser att de styreffekter som vi var ute efter är uppfyllda, då justerade vi ner ersättningen. Vi vill ju värna patienten och inte ersättningen till vårdgivarna.

Om fler kliniker skulle sluta med medicinska aborter, är ni beredda med att ompröva ert beslut och höja ersättningen igen?

– Ser vi att det blir onormalt långa köer och väntetider då måste vi se över framför allt vårdutbudet. Men jag tror att det kan ske en omfördelning av patienter. Vi har ju vårdval på gynekologi och det finns många aktörer som är inne i det avtalet. Det handlar om att hela tiden se att patienten får den vård som den har rätt till.