Ny chef för LRF skog

LRF Skogsägarna får en ny chef från och med oktober, hon heter Linda Hedlund hon är 45 år och efterträder Ulf Österblom går i pension om ett par år.

Linda Hedlund arbetar för närvarande på Näringsdepartementet under Ulrica Messing där hon ansvarar för skogspolitiska frågor.

Dessförinnan var hon på Miljödepartementet, bland annat som samordnare av regeringskansliets arbete med biologisk mångfald.

Linda Hedlund är zoolog. Hon doktorerade vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 1990 på dåvarande Institutionen för viltekologi.