Dramatisk minskning av raps

5:29 min

Har ni lagt märke till att de lysande gula rapsfälten längs våra landsvägar inte är en lika vanlig syn längre när ni åker genom Sommarsverige? Vårrapsen, som den kallas, har nämligen blivit svårodlad sen ett besprutningsämne mot jordloppor förbjudits, och nu har rapsen minskat med 90 procent. Reportage av Victor Bengtsson.