Ingen lösning i sikte i brandmanskonflikt

6:15 min

Konflikten mellan deltidsbrandmännen och arbetsgivarna trappades upp på onsdagen. Brandmännen vill höja lönen med 15 procent över tre år.

– Det är helt orealistiska förväntningar, säger Helene Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Hör också Riksförbunds distriktsombudsman i Stockholm Magnus Sjöholm.

De första stridsåtgärderna från brandmännens fack infördes redan den 15 juni. Det har gjort att det vid vissa bränder inte varit möjligt att utföra arbetet fullt ut, på grund av brist på personal. Men kommunerna har också kunnat söka dispens från varslet, vilket många har gjort.

På onsdagen trappades stridsåtgärderna upp. Och det är lönen som är den centrala frågan.

– Vi har inte lyckats få arbetsgivarsidan till förhandlingbordet. Så då fick vi dra åt tumskruvarna ytterligare. Räddningstjänstsverige är en bransch i kris sen 15 år. Och brandmännen är ryggraden, det enda skyddet glesbygden har. Vi har ett avtal som skrevs strax efter andra världskriget. Lönen måste ses över. 70 procent av Sveriges kommuner har stora problem med att rekrytera, säger Magnus Sjöholm, distriktsombudsman i Stockholm för Brandmännens riksförbund.

Helene Fritzon leder förhandlingar för arbetsgivarna Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Från SKL:s sida beklagar vi att vi inte lyckats nå ett avtal. Vi hade redan 2014 ett helt nytt avtalsbud som BRF tackade nej till. Nu i juni var medlarna inne och vi tyckte att de gav ett förslag där båda parterna fick förflytta positionerna. Vi hade också förhandlingar förra veckan, då vi tyckte att vi mötte BRF, säger Helene Fritzon.

Facket vill höja lönerna med 15 procent över tre år år.

SKL vill betala brandmännen för två år över ett års tid, eftersom det blev en miss när det förra avtalet skulle sägas upp.

- Det är där vi inte möts. Det är helt orealistiska förväntningar som inte är i linje med resten av arbetsmarknaden. Vi tycker att vi gått ganska långt för att starta det viktiga framtidsarbetet med att rekrytera framtida brandmän, säger Helene Fritzon.