Tas miljöhoten inte på allvar?

Telefonören Patrik är orolig för den globala uppvärmningens konsekvenser och efterfrågar en seriös miljödebatt.

– Förbjud bensin, satsa all el på vind och vatten. Handlar det bara om pengar? Varför är det så tyst?

Håller du med?

Delar av Antarktis kommer att smälta och Amazonas regnskogar och världens korallrev kollapsar. Johan Rockström, professor i miljövetenskap, gav i sitt sommarprat i P1 exempel på vad den globala uppvärmningen medför. "Snart passerar vi en grads uppvärmning. Redan nu känner vi av konsekvenserna. På vissa håll i Indien har det blivit så varmt att folk dör. Följer vi samma utveckling som i dag så kommer jorden vara 3 till 4 grader varmare år 2100".

Nyckeln för att bryta mönstret, menar Rockström, är att minska utsläppen av fossila bränslen och förvalta ekosystemen på ett hållbart sätt. Privatpersoner kan exempelvis redan i dag minska inköp av saker som innehåller oljeberoende delar, ändra elbolag till ett som drivs av vindkraft eller liknande och titta över maten som köps.

En av många som blivit berörda av sommarpratet är telefonören Patrik, som i onsdagens Ring P1, undrar varför det inte talas mer om detta.  Han anser att det behövs mer än kampanjer om att panta burkar och sopsortera.

– Förbjud bensin, satsa all el på vind och vatten. Forskarna tror ju inte. De kommer med klara besked.

Under FN:s toppmöte i Etiopien i veckan bestämdes det hur de nya globala hållbarhetsmålen ska finansieras. Men Patrik tror inte på att FN ensam kan lösa detta, utan att det behövs en systemförändring i hela samhället.

– Vi kommer till en punkt där det är försent! Då det inte går att göra något. Hur många varningar måste vi få? 

Håller du med? Tas inte miljöproblemen på allvar? Vad kan göras, tycker du?