Tingsrätten backar efter fem år – återbetalar felaktig avgift

För fem år sedan fick Tredje Statsmakten Media (bolaget som producerar Medierna) en faktura från Södertörns tingsrätt på nästan 5 000 kronor för en CD-skiva med en kopia av en förundersökning.

Efter en lång juridisk kamp, med många turer i många instanser, får vi nu tillbaka nästan hela beloppet enligt beslut i tingsrätten den 10 juli. Rätt avgift ska vara 10 kronor, vilket motsvarar kostnaden för själva CD-skivan.

Bakgrunden till tingsrättens beslut är Kammarrättens avgörande i maj i år. Domen slog fast att en myndighet bara får ta betalt en gång för inscanning av allmänna handlingar.

Det aktuella beslutet att föra tillbaka nästan hela beloppet gäller dock inte de andra 20 CD-skivor, med samma pdf-fil, som också lämnats ut. Utan det är endast Tredje Statsmakten Medias avgift specifikt som prövats. Men tingsrätten tog lika mycket betalt vid alla utlämnanden, vilket innebär att tingsrätten drog in över 100 000 kronor på den aktuella förundersökningen.

Läs om turerna