Korsberga

Ljust för solpaneler i mörkaste Småland

1:59 min

Många vill bygga anläggningar för att utvinna elektricitet genom solceller. Över 200 anläggningar söker bidrag hos länsstyrelsen i Jönköping.

Trots att Korsberga får sägas ligga mitt i mörkaste Småland, räcker tydligen dagsljuset till för att ge mycket solenergi. Flera privatpersoner i trakten har satsat på relativt stora solpanelsanläggningar de senaste åren och i Hjärtaryd har precis Per Gunnar Franke invigt sin:

Det känns väldigt bra att allting nu är klart. Det är något som vi har jobbat med under ett par år.

Han berättar att allting startade för några år sedan på bygdegården i Korsberga när Johan Ehrenberg, grundare av tidningen ETC och miljökämpe med mera, höll ett föredrag om solelektricitet. Tre gårdar i Korsbergatrakten blev intresserade och dessa har genomfört sina solcellsplaner. Per Gunnar Franke och hustrun Kerstin kopplade in sin anläggning i fredags.

Nu på sommaren producerar anläggningen mer än vad familjen gör åt på gården, men på årsbasis räcker inte riktigt de cirka 32 000 kilowatt som solcellerna beräknas producera till.

Samtidigt känns det här ju rätt. Och solens energi är ju någonting som finns, inte bara här i mörkaste Småland utan över hela jorden. Den finns i varje ögonblick. Så framtiden ligger inom elenergin.

Anläggningen har kostat drygt en halv miljon kronor, men familjen Franke hoppas på att ett statligt bidrag ska finansiera en fjärdedel - något som idag är högst osäkert. Men, säger Per Gunnar Franke, solpanelsägare i Hjärtaryd i Vetlanda kommun:

I vårt fall skulle vi nog ha byggt ändå. Det kändes rätt och det här kändes att det här ville vi göra. Så jag ser inte det här som avgörande för vår del.