Kompromiss om skatteflykt räddade avtalet

1:51 min

Det blir ingen ny FN-organisation med mandat att reglera internationell skatteflykt. Det stod klart på onsdagskvällen efter att parterna kommit överens om ett nytt avtal vid den stora FN-konferensen i Addis Abeba om hur framtidens fattigdomsbekämpning ska finansieras. I stället kom världens ledare överens om en kompromiss.

– Ett viktigt steg för att säkra en hållbar framtid för alla.

Så kommenterade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppgörelsen som blev klar på onsdagskvällen. Avtalet innebär att världens ledare nu är överens om hur nästa uppsättning ambitiösa utvecklingsmål ska finansieras.

Men alla var inte lika nöjda med uppgörelsen.

– Det är en besvikelse att avtalet har en så uttunnad skrivning om skatteflykten. En stor chans att bringa rättvisa har gått om intet.

Det twittrade David Archer, chef på biståndsorganisationen Action Aid när det blev klart att kravet från världens fattiga länder inte gått genom.

Knäckfrågan i Addis Abeba, där världens ledare samlats för att komma överens om hur nästa uppsättning globala utvecklingsmål ska finansieras, har varit hur frågan om skatteflykt ska lösas.

Mulitnationella företag beskattas enligt dagens regler inte där de har verksamhet, vilket gör att fattiga länder går miste om stora summor i skatteintäkter varje år - pengar som istället hamnar i rika länder.

Beräkningar visar att dagens regler gör att världens fattiga länder varje år förlorar skatteintäkter till betydligt högre belopp än vad de får i bistånd.

G77-gruppen, som samlar många av världens fattiga länder, ställde därför krav på en nyinrättad FN-organisation, där rika och fattiga länder tillsammans skulle bestämma över internationella skatteregler.

Ett förslag som mötte hårt motstånd från rika länderna, inklusive Sverige. OECD-gruppen, som samlar många rika länder, vill också förändra skattereglerna, men utan att lämna ifrån sig det initiativ man har i frågan idag till FN.

En hållning många fattiga länder och en lång rad biståndsorganisationer kritiserat som odemokratisk och en ovilja att sätta fattiga länders intressen före sina egna affärsintresse, men som OECD försvarat med att en ny FN-organisation med nästan 200 medlemsländer skulle bli ineffektiv och inte kunna uträtta något i praktiken.

Mötet i Addis Abeba var det första av tre stora FN-möten i år. I september ska FN:s generalförsamling i New York anta de nya utvecklingsmålen och i december ska världens ledare diskutera nya klimatmål på ett möte i Paris.

Men frågan om skatteflykt hotade att stjälpa hela konferensen, och i förlängningen kraftigt försena det större arbetet med de kommande nya utvecklingsmålen och de nya klimatmålen.

Så delegaterna i Addis Abeba hade kniven på strupen, och det blev alltså de fattiga länderna som fick vika sig. Kompromissen blev istället att stärka representationen i den skattekommitté som finns inom FN-systemet.