Skåne

Överklagandet om nattstängt avslås

Förvaltningsrätten avslår överklagandet av beslutet att stänga ambulansintaget vid akuten i Lund nattetid.

Överklagandet gjordes av flera medlemmar i alliansen i Region Skåne eftersom beslutet togs av förvaltningschefen för Skånes universitetssjukhus och inte på politisk nivå.

Förvaltningsrätten skriver i sin dom att det inte rör sig om ett i kommunallagens mening överklagbart ärende just eftersom det aktuella beslutet inte har delegerats från nämnd till förvaltningschef.

Det var förra månaden som akuten stängdes för ambulanser under natten på grund av sjuksköterskebrist och istället dirigeras ambulanserna om till Malmö fram till den 16 augusti.