Genusforskarskola invigd

I dag invigs Genusforskarskolan vid Umeå universitet. Den blir hemvist för 23 doktorander som arbetar med forskning om kön.
Genusforskning är ett kraftigt expanderande fält. Ett kunskapsområde som utvecklats sedan 70-talet. Då kallade man det kvinnoforskning. Genusforskning problematiserar det som kallas kvinnligt och manligt, och forskningen vid skolan rör kön på olika sätt... både biologiskt, socialt och kulturellt kön. En av invigningstalarna är Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria. Hon var den som introducerade genusbegreppet i svensk forskning.