Dansk poesivåg - en frukt av krisen?

3:22 min

Det danska förlaget Gyldendal har de tre senaste åren gett ut mer än dubbelt så många lyrikdebutanter än svenska Bonnier. I den andra delen av Kulturnytts miniserie som undersöker den unga poesins tillstånd i Danmark och Sverige undrar vi varför de danska poeterna slagit så brett. Vi börjar på en poesiuppläsning i Köpenhamn.

På en innergård inte långt från Christiansborg i centrala Köpenhamn har det samlats en hel del folk. Det är alltså här den väller fram, det som kallats den danska poesivågen. Vad är det som gör att unga poeter i Danmark de senaste åren nått ut så brett? Jag slår mig ner bredvid Amalie Smith, en av de poeter som blivit uppmärksammade.

- Kanske är det den ekonomiska och politiska kris som drabbat Europa sedan slutet av 2000-talet som gör att många poeter de senaste åren skrivit med tydligare samhällsengagemang. Det känns som att det finns en nödvändighet i skrivandet, som att mycket är uppe till förhandling igen, säger Amalie Smith.

Men den ekonomiska krisen och växande främlingsfientligheten är ju inte specifik för Danmark. Ska man tro den svenska poeten Anna Axfors har uppmärksamheten kring dansk poesi snarare med förlagskultur att göra. Det största danska förlaget Gyldendal har till exempel de tre senaste åren gett ut mer än dubbelt så många lyrikdebutanter än svenska Bonnier.

- Jag tror man ska akta sig för att säga att de stora förlagen som Gyldendal ska ta ansvar för litteraturen. Då låter det nästan som att det är en slags börda att ge ut poesi. Så ser jag inte alls på det och det tror jag inte att Gyldendal gör heller, säger Amalie Smith.

Tillbaka i Sverige träffar jag översättaren Jonas Rasmussen som varit redaktör för antologin ”Nervsystem: Ung dansk poesi” som getts ut på Ellerströms förlag. Han tror att Gyldendal har spelat en stor roll för utgivningen av lyrikdebutanter i Danmark.

- Till Gyldendals roll i det hela det är ju bara att gratulera. De har kapitalet och vågar satsa på sånt som förmodligen inte kommer slå.

Vad gäller de stora svenska förlagen finns mer att önska, tycker Jonas Rasmussen.

- Lite mer mod och lite mer måna om sitt kulturella kapital tycker jag för egen del att de borde vara, säger Jonas Rasmussen.