Sydnärke lyckas bra med SFI

0:59 min

Åtta av tio elever går klart svenska för invandrare, SFI, på Sydnärkes Utbildningsförbund. Det är en av de högsta sifforna bland jämförbara kommuner i landet.

Det visar siffror från Sveriges kommuner och landsting. Sydnärkes Utbildningsförbund är ett kommunalförbund med Askersund, Laxå och Hallsberg som medlemskommuner. Det handlar om elever som går klart hela studiegången på SFI. 

I Karlskoga går endast en av tre elever ut SFI. 

Framgången i Sydnärke menar Lena Hansson, som är rektor på Allévux, beror på hur de valt att jobba med eleverna.

– Vi satsar på att låta eleverna få stöd av oss så länge som vi ser att det ger något. Sen är det också en fråga om, det jag och mina medarbetare jobbar med att prata om hur lär man sig. Vad är bäst för mig? Att väldigt mycket vara handledare och mentor i utbildningen. Det är också en del som jag lyfter fram och som medarbetarna jobbar med.

Men det är fortfarande två av tio som inte klarar skolgången – vad säger du om det?

– Om jag är en person som har bott ute på landet och aldrig gått i skolan. Så kommer jag till Sverige och ska sätta mig på skolbänken och lära mig en svenska som motsvarar att jag kan läsa en ganska avancerad litteratur – är det rimligt att klara det? För de flesta är det inte det då får vi räkna med att det inte är målet utan där får man hitta andra vägar.

Vad kan det vara för andra vägar?

– Det kan ju vara att man får ett arbete även om man inte klara svenskan perfekt.