Habo

Måste informera anställda bättre

Habo kommun måste bli bättre på att informera sina handläggare säger IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Habo kommun hanterar till stora delar sina beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på ett bra sätt. Det visar den granskning av tio ärenden som Inspektionen för vård och omsorg gjort. Men samtidigt påpekas att handläggarna som ska ta besluten måste få regelbunden information om Lex Sarah och den rapporteringsskyldighet som finns.

Enligt granskningen hade den senaste anställda handläggaren inte fått den informationen, och nu kräver IVO att Habo kommun ser till att alla handläggare regelbundet får information om vad som gäller.