Regeringen vill kartlägga brott mot tiggare

0:56 min

Regeringen vill att polismyndigheten kartlägger brott mot tiggare, och annan brottslighet i den miljön. Regeringen vill också ha förslag på konkreta åtgärder. Detta blir en del i den större pågående kartläggningen av brottslighet mot utsatta EU-migranter. Den sista november vill regeringen ha denna granskning klar.

Inrikesminister Anders Ygeman säger så här om varför regeringen gett polisen detta uppdrag:

– Vi ser ju hur brottsligheten mot tiggare förefaller öka i omfattning. Vi ser även hur människohandelsbrottet ökat ganska dramatiskt i anmälningar. Nu har polisen redan tagit initiativ till en kartläggning av omfattningen, men vi vill också att polismyndigheten återkommer till regeringen med konkreta åtgärder.

Är det inte så att det finns väldigt mycket kartläggningar och siffermaterial kring våld mot utsatta grupper. Är det inte åtgärder som behövs?

– Jo, det är därför regeringen ber polismyndigheten återkomma med förslag på åtgärder. Sedan tror jag att det är viktigt att veta omfattningen på problemet för det florerar ju rätt mycket konstiga siffror i debatten.

Är det här våldet tillräckligt kartlagt? Finns det en trend?

– Det förefaller vara en kraftig ökning. Jag tror att det är att polisen får återkomma med den här lägesbilden som de själva tagit initiativ till, men det är också viktigt att den kompletteras av konkreta åtgärder mot det här problemet, säger Anders Ygeman.