Ung skog kan bli dyr

Brott mot skogsvårdslagen är inte så vanliga. Men i veckan har en man fått förklara sitt handlande inför Lycksele tingsrätt.
Mannen har avverkat skog som var yngre än 85 år och det är inte tillåtet. Om mannen fälls för brottet, riskerar han böter eller fängelse upp till sex månader. Anders Fältman på Skogsvårdsstyrelsen säger att om man avverkar skogen innan den blivit bortåt hundra år uttnyttjar man inte det fulla kapitalet som skogen kan ge.