Arvikas gravar sökbara på internet

I Arvika pastorat är man nu färdig med arbetet att digitalisera kartorna över pastoratets kyrkogårdar. Arbetet har pågått i flera år och omfattar också gravböckerna.

Via söktjänsten Svenska gravar kan nu gravrättsinnehavare, släktingar och släktforskare med datorns hjälp orientera sig på pastoratets tio kyrkogårdar.