Just nu
  • Stopp i tågtrafiken mellan Karlshamn och Mörrum sedan kl. 07.15 på grund av ett stillastående tåg med fordonsfel som blockerar spåret.

  • Singelolycka på väg 126 i höjd med Svängsta

Blekingebönder behöver en kompis

1:02 min

Det är fortsatt tufft för bönderna i Blekinge, mjölkpriset är så lågt att många inte klarar verksamheten utan att gå back.

Nu rings allt fler samtal till "bondekompis", tjänsten dit bönder i länet kan ringa anonymt och prata med en kollega för att få hjälp och stöd.

En av "bondekompisarna" är Sven Nilsson:

− Vi får ju en del samtal, nu har det varit ett par stycken i månaden, det sista halvåret.

Är det en ökning?

− Ja, det är en ökad oro - sista året har det varit mjölkbönder hur de ska göra med sin ekonomi och hur de ska få företaget att gå runt.

Till en bondekompis kan alltså lantbrukare som har bekymmer ringa för att få stöd och råd av någon som känner till villkoren och problemen lantbrukare kan ha. Jourhavarnde bondekompis har funnits i Blekinge i flera år och just nu ringer många med bekymmer om hur de ska få sina verksamheter att gå ihop. På en tioårsperiod har mjölkbönderna mer än halverats i Blekinge. Idag finns 71 kvar, enligt Jordbruksverkets siffror.

Sven Nilsson ger ofta råd om ekonomin:

− Ja, det är ju att ha koll på sin ekonomi och göra en analys på hur det ser ut, hur man kan göra för att överleva det närmsta året. Och så får vi hoppas att mjölkpriset går upp för annars är det många som tvingas att sälja.