Regeringen skrotar kritiserad vargkommitté

0:23 min

Regeringen beslutade i dag att lägga ned den så kallade Vargkommittén. Den kortlivade kommittén läggs nu ned efter att de organisationer som inbjudits till att medverka i kommittén inte visat något intresse.

Tidigare i år återinförde regeringen kommittén för att utveckla en hållbar vargpolitik.

Intresset från de organisationer som var inbjudna till kommittén var mycket svalt, och därför läggs nu kommittén ned.

Jägarnas riksförbund var en av de organisationer som blev inbjudna till att medverka i kommittén, men som tackade nej.

Förbundsordförande Solveig Larsson menar att kommittén helt enkelt var onödig.

– Vi välkomnar regeringens beslut att lägga ner en kommitté som vi i dagens läge inte såg skulle göra någon nytta.

Solveig Larsson menar att frågan redan är mycket väl utredd och att det finns ett riksdagsbeslut taget om hur rovdjurspolitiken i Sverige ska se. mer byråkrati behövs alltså inte enligt Jägarnas riksförbund.

– Det som behövs nu är mer verkstad, inte utredande.

Så ni menar att kommittén var onödig?

– Ja, den var onödig i dagens läge.

Men miljöpartiets Gunvor G Ericson, statssekreterare hos miljöminister och vice statsminister Åsa Romson, vill inte säga att kommittén var onödig.

– Nej, det var ju så att det fanns ett tidigare remitterat förslag om att inrätta vargkommittén, för den har ju funnits tidigare, och då var alla remissinstanser positiva till att man skulle ha den permanent. Men som läget är i dag ser vi fram emot en fortsatt god dialog med berörda intressegrupper, men på ett annat sätt, säger Gunvor G Ericson (MP).