Mittuniversitetet

Mannen får ersättning för diskriminering

En lektor fick rätt när han nekades stödpengar av Mittuniversitet på grund av att han är en man.

Lektorn kände sig diskriminerad på grund av att han nekades stödpengar för att bli mer meriterad. Mittuniversitetet motiverade sitt avslag med att pengarna skulle gå till kvinnor.

Diskrimineringsombudsmannen yrkade på att han skulle få 50 000 kronor i ersättning på grund av diskrimineringen.

Men Arbetsdomstolen slår fast att 25 000 är tillräcklig eftersom diskrimineringen är "mindre allvarlig".