Gonorrén ökar i Västmanland

1:15 min

Klamydia ligger på en fortsatt hög men stabil nivå, gonorré ökar och syfilis minskar. Så kan man sammanfatta Folkhälsomyndighetens årsstatistik för 2014 om de tre anmälningspliktiga sexuellt överförbara infektionerna.

– Det är ett stort problem i de yngre åldersgrupperna, 15-24 år och 25-29 år. Där har vi 90% av alla fallen som rapporteras så de yngre har ett stort problem med klamydia. De är också de mest sexuellt aktiva och kanske skyddar sig sämre, säger Inga Velicko, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.