Landstinget

40-tal sökte betald utbildning till specialistsjuksköterska

1:22 min

Det var ett 40-tal sjuksköterskor som nappade på landstingets erbjudande om att få bibehållen lön och samtidigt studera halvtid till specialistsjuksköterska. Det fanns tio platser.

För att minska bristen på specialistsjuksköterskor erbjuder landstinget i Västerbotten till hösten tio sjuksköterskor att studera halvtid och arbeta halvtid med bibehållen heltidslön.

Intresset har varit stort och ett 40-tal har sökt till de tio utbildningsplatserna.

-Det är ett underlag som vi absolut är nöjda med, säger Evelina Stenberg som är vikarierande HR-chef på landstinget i Västerbotten.

Det finns cirka 2.700 sjuksköterskor i Västerbottens läns landsting. Knappt hälften - 1.300 - har specialistutbildning, som för det mesta tar ett år.

Sedan tidigare finns möjlighet att få bidrag på 22.000 i månaden från landstinget för att på heltid utbilda sig till specialist. Det gjorde ett 60-tal sjuksköterskor under 2014.

Det nya konceptet som nu också finns till hösten innebär att tio sjuksköterskor erbjuds att jobba halvtid och läsa halvtid under två år med bibehållen lön.

Det är fem platser på Cancercentrum och fem på Barn och ungdomscentrum.

-Vi har ju brist inom vissa specialiteter. Och vi har en generationsväxling. Det här är ett nytt koncept som vi ska pröva i mindre omfattning, säger Evelina Stenberg.