Handla till gamla mot a-kassa

De gamla i Skellefteå ska få hjälp med enkla tjänster som att handla. Men det handlar inte om fler anställda i socialtjänsten - utan tjänsterna ska göras av långtidsarbetslösa, mot a-kasseersättning.
Det hela är ett samarbete mellan företagarorganisationen Kompetenskraft och arbetsförmedlingen. Sven-Erik Öhman, chef vid arbetsförmedlingen i Skellefteå, ser servicetjänsterna som ett sätt för framför allt äldre arbetslösa att komma ut i arbetslivet igen och få större chans till ett riktigt jobb. Det finns arbetsuppgifter som att handla åt de gamla, läsa en bok och följa med på picknick som inte ryms inom socialtjänsten längre, säger Sven-Erik Öhman.