Samverkan ska minska misstag i vården

1:26 min

Många misstag i vården skulle kunna undvikas om myndigheterna la större kraft på det förebyggande arbetet. Ett ökat samarbete mellan flera olika myndigheter ska leda till mer förebyggande arbete. 

På torsdagen fick IVO ett nytt regeringsuppdrag och Andrea Berg, sjuksköterska på akuten i Kalmar. tror det finns mycket man kan göra.

- Om man tittar på exempelvis avvikelsehanteringen på olika landsting så kanske man ser att det är ett generellt problem på alla landsting med t ex läkemedel eller personalbrist, i stället för att alla landsting ska lägga ekonomi på att lösa sina egna problem så kanske IVO kan hitta en lösning som funkar för alla landsting, säger hon.

Varje år kommer klagomål in om brister i vården. Anmälningshögarna har varit så stora att IVO ofta mer förknippas med en myndighet som granskar brister än hjälper vården att förebygga att nya problem ska uppstå, som också är deras uppdrag.

När sjukvårdsminster Gabriel Wikström på tosdage gav ett nytt uppdrag till IVO om att öka sin samverkan med landstingen, kommunerna och patientnämnderna för att fånga upp klagomål och tecken på fel i ett tidigare skede är en av förhoppningarna att det ska bli lättare att jobba förebyggande.

Eva Sunneborn, tillförordnad myndighetschef på IVO, säger att myndigheten redan påbörjat ett arbete i den riktning som regeringen vill se och att dom t ex håller på att sammanställa över 30 000 klagomål från förra året som dom ska dra slutsatser ifrån.

- Vi är i slutfasen med att skapa en samarbetsstruktur med patientnämnderna och det pågår också ett arbete med att sammanställa 33 000 klagomål från förra året, säger hon.

Och Rolf Sandin, chefsläkare på länssjukhuset i Kalmar, menar att inte bara IVO utan också landstingen själva har mycket de skulle kunna ta tag i.

- Det gäller framförallt att komma in tidigare, och i händelse av att patienter eller anhöriga upplever missnöje med vården så ska vården komma in tidigare och fånga upp det här och vidta åtgärder snabbt, och inte invänta långdragna utredningstider.