Längre utbildning inom försvaret

1:20 min

Från årsskiftet blir det förändringar i GMU, den grundläggande militärutbildningen. Framför allt kommer utbildningen att förlängas. 

Håkan Sigurdsson, stabschef på Skaraborgs regemente (P4) i Skövde, säger att man i framtiden kommer att få bättre förutsättningar att utbilda soldater. Utbildningen kommer att förlängas med upp till två månader. 

– Vi kan utbilda förband istället för enskilda soldater, säger Håkan Sigurdsson.