EU-förslag: Ska bli obligatoriskt att ta emot migranter

1:37 min

Det ska vara obligatoriskt för alla EU-länder att ta emot migranter när 40 000 personer omförflyttas från Italien och Grekland. Det föreslog utskottet som har hand om migrationsfrågor i Europaparlamentet i dag. På måndag träffas ministrar från EU-länderna för att diskutera ämnet i Bryssel.

– Därför att det talar om att alla länder måste vara med och dela det här ansvaret. Det finns inte en chans att länderna i söder klarar av att ta emot alla, säger Bodil Valero, europaparlamentariker för Miljöpartiet.

En bred majoritet i Europaparlamentet tycker att alla EU-länder måste vara med och bidra när 40 000 migranter ska flyttas från Grekland och Italien under en tvåårsperiod.

Det är medlemsstaterna som fattar beslutet gemensamt, men parlamentets åsikt väger tungt. För Sveriges del handlar det om att ta emot omkring 1 500 migranter inom ramen för projektet.

Kristina Winberg, som är europaparlamentariker för Sverigedemokraterna, tycker att det är fel att tvinga länder att ta emot migranter.

- Jag tycker att det är upp till varje medlemsstat att själva bedöma hur många man kan ta emot. För man måste kunna ta hand om dem när de kommer, man måste kunna ge dem ett arbete och en framtid i landet, säger Winberg.

Men majoriteten i Europaparlamentet tycker dessutom att systemet med att flytta migranter från hårt belastade länder ska bli en permanent lösning inom EU. Migranterna ska också ges stora möjligheter att själva välja i vilket land de ska bo.

Men det förutsätter att flyktingmottagningen håller måttet i alla EU-länder, säger miljöpartisten Bodil Valero.

- Så är det inte i alla länder utan i vissa länder får de bo på gatan och då är det självklart att ingen väljer att åka till ett sånt land. För att det här ska fungera förutsätter det att alla länder har mottagningssystem som fungerar där människor får sina basala behov tillgodosedda, säger Valero.