Allt fler äldre dör i trafiken

2:05 min

De senaste tre åren har antalet äldre som omkommit i trafiken ökat med nästan 40 procent. Trots att dödstalen i trafiken gått ner totalt.

– Det måste ju tas hänsyn till de äldre. Men ofta handlar det bara om att jag ska fram, alla ska fram. Man måste vara mer respektfull i trafiken, säger 89-åriga Georg Davidsson som ofta är ute och kör.

Mer än var tredje som dog förra året var över 65 år, och risken att omkomma i trafiken är störst för de äldre. Framför allt är det äldre över 75 år som löper störst risk. I alla fall om man ser till hur mycket vi rör oss i trafiken och hur många kilometer man reser.

Maria Melkersson är analytiker på myndigheten Trafikanalys.

– Det beror på att många äldre som omkommer är oskyddade. De är ofta gångtrafikanter eller cyklister, dessutom blir man bräckligare med åldern.

Att få ner dödstalen i trafiken är ett nationellt mål sedan länge, och totalt sett minskar också antalet omkomna i trafiken.

Menen bland de äldre har antalet omkomna de senaste åren ökat. 2012 omkom 71 personer över 65 år, och förra året hade siffran ökat till 99 omkomna, vilket är en ökning med närmare 40 procent.

Enligt Trafikverkets senaste analys av säkerhetsläget riskerar dödstalen att öka i framtiden, eftersom den äldre befolkningen blir allt större. Men Maria Melkersson på Trafikanalys är hoppfull om att de nationella målen om minskade dödstal ändå ska nås.

– Alla hoppas att 2020-målet att max 220 omkomna ska nås, säger hon.