Vill minska självmorden i spårtrafiken

2:10 min

I fjol tog minst 80 personer sina liv genom att hoppa framför tåg. För att minska siffran har Stockholms läns trafikförvaltning utvecklat ett förebyggande program.

– Du går in i en tunnel när du mår dåligt och ljuset försvinner mer och mer. Är det då någon som stoppar dig och talar till dig så avbryts den här tankegången och du väcks tillbaka till verkligheten, säger Pirjo Stråte som är ordförande i SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd.

Det ökande antalet självmord i spårtrafiken ledde till att anhörigorganisationen SPES kontaktade trafikförvaltningen i Stockholms län 2012. Till en början var det många som var skeptiska säger Pirjo Stråte.

– Man trodde inte att man skulle kunna göra så mycket åt detta.

Enligt Lars Ericsson som är säkerhetsdirektör på trafikförvaltningen i Stockholms län går det suecidförebyggande arbetet bland annat ut på att ändra den inställningen.

– Myterna har länge sagt att det inte är någon idé att förebygga eftersom då väntar personen bara på nästa tåg eller går till en annan station eller kommer tillbaka nästa vecka, men den moderna forskningen visar att det inte är så.

Därför har Trafikförvaltningen arbetat för att medvetandegöra personalen om myterna och därigenom brutit en del av dem.

I Stockholms län var det tolv personer som tog sina liv genom att hoppa framför tåg i fjol. Men Lars Ericsson tror att det hade varit betydligt fler om det inte vore för programmet. Hittills i år har 19 misstänkta självmordsförsök kunnat stoppas.

– Det är inte säkert att allt det här hade lett till att någon hade hoppat framför ett tåg, men det är inte alls otroligt att det hade hänt.

Om man då som spårarbetare eller spärrvakt ser en person som uppträder misstänkt vid spåren, vad gör man då?

– Vi har tagit fram checklistor både för personalen som sitter i spärrarna och för de som rör sig i systemet och för våra ledningscentraler så att man vet hur man ska agera.

På nationell nivå har Trafikverket som mål att minska antalet självmord i tågtrafiken genom att göra det svårare att ta sig ut på spåren. År 2010 sattes målet att halvera antalet dödsfall i tågtrafiken till 2020.

För Pirjo Stråte som är ordförande i SPES betyder det mycket att man börjat nu prata om frågorna.

– Det blir mycket lättare att hitta tillbaka till ett levbart liv om man ser att det föds något gott ur det ändå.