Lantbrukare bör satsa på trädgårdsnäring

Trädgårdsnäringen har stor potential att växa i Blekinge. Det enligt Lantbrukarnas riksförbund som har gjort en kartläggning av hur livsmedelsproduktionen kan öka i länet.

Konsulten Sören Persson säger till Sydöstran att lantbrukarna måste hitta andra alternativ till försörjning och då är trädgårdsnäringen ett alternativ.

Persson anser att länet borde ta hjälp av epitetet Sveriges Trädgård och satsa på att bygga växthus och utnyttja överskottsenergi.