Självmord i spårtrafiken kan förebyggas

12 min

Antalet självmord i spårtrafiken ökar. Men de går att förebygga säger Britta Alin Åkerman, psykolog och professor i psykiatri och suicidprevention vid Karolinska institutet. Eva Wedberg som förlorade sin dotter för två år sen vill se fler preventiva åtgärder som stängsel och övervakningskameror, men också utbildning om tecken på psykisk ohälsa.

– Det är många unga som använder sig av den metoden. Som är spontana, impulsiva och inte tänker på konsekvenserna av sina handlingar, säger Britta Alin Åkerman, psykolog och professor i psykiatri och suicidprevention vid Karolinska institutet.

Satsningar som de som gjorts i Stockholms tunnelbana där personal bland annat utbildats i att se teckenhos personer som kan vara på väg att kasta sig framför tåget, kan motverka ökningen av självmord i spårtrafiken, säger hon.

– Ja definitivt. Vi vet att utbildning och kunskap stärker möjligheterna att kunna förhindra och upptäcka att en person är i stånd att genomföra den här drastiska handlingen. Det handlar också om att vara medveten om tecken på att någon mår så dåligt att denne är beredd att ta sitt liv.

Det är viktigt att vara uppmärksam på hur folk beter sig intill spår.

– Vanligtvis är det så att en person som vill ta sitt liv går fram och tillbaka på perrongen. Den som bevakar det kan se att personen inte tar tåget. Det är också en person som är ensam och kanske ställer sig vid ingången där tåget kommer.

I Paris och Köpenhamn har det satts upp genomskinliga väggar mellan perrongen och spåret som bara öppnas vid dörrarna när tåget kommer. Det går att stoppa självmord genom fysiska hinder, säger Britta Alin Åkerman.

– Det är belagt att man kan göra det. Det man gör är att man stoppar den här impulsiviteten.

Varför inför inte vi det i Sverige?

– Man håller på att undersöka och det kommer att genomföras

Eva Wedberg sitter i styrelsen för Suicide Zero och är också aktiv i anhörighetsföreningen SPES för anhöriga som drabbats av att nära begått självmord. Hon förlorade själv sin dotter för två år sen. Då 21-åriga dotter Helena ställde sig på spåret intill familjens hem i Tumba.

– Jag tror att det var väldigt lättillgängligt att ta sitt liv där hon gjorde det. Vi bor i Tumba där det finns hundratals meter där det finns spår och inga staket.

Självmordet kom som en chock för familjen. Eva Wedberg tror att chanserna att förhindra det hade varit större om dotterns anhöriga haft större kunskap om vilka tecken som finns på psykisk ohälsa. Hon stängsel och avskärmningar kunna förhindra att människor tar sina liv.

– Metod är en bit där man kan förhindra. Hade det funnits stängsel så att det hade blivit svårare. Det hade kunnat avskräcka henne. Likadant om det fanns rörelsedetektorer som för vilt, det skulle underlätta.