Polisen får dispens för hundburar

Polisens tjänstehundar får fortsätta åka i sina transportburar, polisen har fått dispens av Jordbruksverket på villkoret att det görs en vetenskaplig studie av hur hundarna påverkas.

Polisens tjänstehundar får fortsätta åka i sina transportburar, trots att Jordbruksverket egentligen tycker att burarna är för smala. Polisen har fått dispens, på villkoret att det görs en vetenskaplig studie av hur hundarna påverkas.

Polisens burar är tre centimeter mindre på bredden än vad minimimåttet för en tjänstehunds bur får vara och Länsstyrelsen i Skåne har tidigare förbjudit polisen att använda de för små burarna vilket skulle få till följd att flera hundra polisbilar hade behövts byggas om.

Polisen överklagade och ärendet har gått upp till Högsta Förvaltningsdomstolen som ännu inte har avgjort saken. Däremot har Jordbruksverket alltså gett dispens för de nuvarande burarna fram till 2017