Nytt datorprogram fördröjde provsvar

1:23 min

När Labmedicin i Region Skåne införde ett nytt datorprogram i våras fördubblades svarstiderna för patientprover på misstänkt hudcancer. Situationen ska nu vara löst.

Avdelningen för klinisk patologi var först ut med att gå över till det nya systemet. Datorprogrammet registrerar och ger alla patientprover ett unikt ID. Det handlar om PAD-prover, en slags vävnadsprover som tas på till exempel hud, för att utreda misstänkt hudcancer. 

När Labmedicin började använda programmet i våras upptäcktes problem med att scanna in remisser och diktering. Dessutom krockade det nya programmet med de rutiner personalen var van vid sedan tidigare. Resultatet blev att svarstiden för provsvaren fördubblades och kunde dröja en månad. 

I regel ska ett provsvar på vävnadsprover om misstänkt hudcancer, malignt melanom, dröja cirka två veckor. I en LEX Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, uppges att en patient på hudkliniken på CSK i Kristianstad som lämnade hudprov i slutet av mars, fick provsvaret över en månad senare.

Risk för patientskada

Under tiden problemen pågick fanns risk för att patienter skulle ta skada av fördröjd behandling på grund av den långa svarstiden, men det är oklart om några patienter drabbats av uppskjutna behandlingar, uppger Bo Selander, chefsläkare för specialiserad närsjukvård KRYH.

Jessica Begander, tillförordnad verksamhetschef för klinisk patologi, säger att problemen nu är åtgärdade och att svarstiderna åter är nere på två veckor. 

Längre fram är det tänkt att alla vårdavdelningar som samarbetar med Labmedicin ska ansluta till LIMS.

Karin Hesselgard är divisionschef för IT/Medicinteknik: 

– Vi har inte något alternativ utan vi måste införa ett nytt IT-system, för det andra vi har haft är ett föråldrat system som inte kan utvecklas. Detta görs för att förbättra patientsäkerheten.

Region Skåne har vidtagit åtgärder tillsammans med leverantören av programmet  och problemen ska nu vara avhjälpta. Vid årsskiftet ska avdelningen för klinisk kemi anslutas till en pilotversion av LIMS, för att undvika att problemen återkommer.