Si kerdi standarlizimi e romani chib?

4:42 min

Ande palune bersha vorbilpe but pa e romani chibaki standarlizacia. So kamol te phenol te avol e romen jekh chib kana vorbilpe romanes andi media, ande shkole thaj internacionalne kedimata kana maldjon e roma katar e diferntne vice.

O Ismet Jasarevic sikavno pe romani chib kotar e Srbija, phenol amenge kaj avdjes si jekh standarlizacia numa but roma chi kamen te pindjarenla.

But difernetne roma vorbin difernte dialektia thaj diferntne variacie e chibjake numa o Ismet gindol kaj godo si mishto thaj trubl te ikerol o manush piro dialekto.

Numa kan vorbis pa e chib litarno savi sikljolpe ande shkole vaj kana vorbilpe ande romane medije trubl te ikerop pa e standarlizacia save but romen lingvistai kerde thaj si avdjes te shaj te hacharas amen intarnacionalno te avol jkeh buchaki chib sar javeren.

Vov naj chalo kaj but neve manusha save kere buchi avdjes romane chibjasa phanaven o drom te shaj bajarolpe e romani chib iternacionalno. Thaj dole jkeh primer pe gado.

Po agor vi phenol thaj rodol katar e romane dija thaj dada te sikaven pire chavoren pe dijaki chib khere sar vorbin thaj kana djan andi shkola te sikljon e standarlizimi chib phendas o Ismet Jasarevic romano sikavno e romane chibjako katr e Srbija.