Varför ändrar svensken attityd till pengar?

10 min

Det svenska folkhemmets dygder, trygghet och ansvar, har länge dominerat vår attityd till pengar. Men för första gången visar undersökningar att något helt annat har gått om och fått större betydelse, nämligen "värdetillväxt".
Har svenskarna blivit mer riskbenägna? Eller söker vi idag en helt annan slags trygghet? Och kan det i så fall komma att påverka det svenska samhället i grunden?

Hör bland annat ekonomiforskaren Tony Apéria, historiker Lars Trädgårdh och dramatikern Johanna Emanuelsson.
Reporter Emelie Rosén.