Stenbeckbolag föll på börsen

Tre av Stenbecksfärens bolag föll kraftigt på börsen idag trots att mediekoncernen MTG:s kvartalsvinst blev bättre än väntat.
MTG tjänade 61 miljoner kronor före skatt första kvartalet i år, men aktien föll med omkring 17 procent. Tele 2 gjorde en vinst före skatt på 11 miljoner kronor under årets tre första månader. Det är en rejäl förbättring jämfört med motsvarande period i fjol, men aktien föll ändå med 15 procent på börsen, bland annat på grund av att Tele 2:s resultat hålls uppe av en engångsintäkt på 150 miljoner. Och Metro, som lämnar sin delårsrapport i morron, föll med 15 procent. Orsaken till oron kring Stenbeckbolagen är bland annat det ask-i-askägande som finns i sfären och som gör att problem för ett Stenbeckbolag även leder till svårigheter för de övriga.