Skåne

Sjukhuset svarar om patientsäkerheten

1:18 min

På grund av personalbrist håller nattakuten i Lund stängt för ambulanser under sommaren. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, undersöker just nu hur omorganisationen påverkar patientsäkerheten. Idag fick IVO svar från sjukhuset.

I en månad till kommer de ambulanser som nattetid skulle gått till akuten på Skånes universitetssjukhus, SUS, i Lund, istället åka till akuten i Malmö. Att man har gjort så här under två månader i sommar beror på att akutmottagningen i Lund inte har tillräckligt med larmkompetenta sjuksköterskor för en patientsäker vård.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, undersöker nu hur Skånes universitetssjukhus, SUS, har gjort förändringen och hur den påverkar ambulanssjukvården och patientsäkerheten. Idag kom det flera svar från sjukhuset till IVO, bland annat om att det finns möjlighet att flytta patienter från akuten i Lund till Malmö om personalen inte räcker till.

– Sådana rutiner har vi överhuvudtaget alltid. Det kan gälla även i normal bemanningssituation, att man får en så kallad masskadesituation vid en stor olycka, och då måste man har rutiner för hur man stärker upp och hur man samarbetar i regionen och inom förvaltningarna, säger Jens Enoksson, regional chefläkare i Region Skåne.

Inspektionen för vård och omsorg har också ställt frågan om bemanningen på akutmottagningarna i Malmö och Lund bedöms som tillräcklig. Under sommarnätterna minskar den med tio medarbetare i Lund, och förstärks med åtta anställda i Malmö, enligt svaret från Skånes universitetssjukhus.

– Med de siffror vi har på tidigare patientströmmar - hur många som kommer vanligtvis - så ska det räcka med den här bemanningen vi har nu. Alltid med reservation för att det kan ju hända något extraordinärt.

Vårdförbundet är kritiska mot att köer och väntetider blir längre i Malmö eftersom fler ambulanser hamnar där, och att både patienter och personal lider av detta. Vad säger du om det?

– Jag har lite svårt att besvara den. Jag ska besöka akutmottagningarna i Lund och Malmö. Nästa vecka ska jag gå med på nätterna, och själv bilda mig en uppfattning. Jag vet om att man har diskuterat överlämningstider från ambulans till akutmottagningar, säger Jens Enoksson, regional chefläkare i Region Skåne.