Inget fiske för allmänheten i Tingstäde träsk

1:37 min

Just nu råder fiskeförbud för allmänheten i Tingstäde träsk. Leif Pettersson sitter i ledningen för Visby Energi som äger en del av träsket och menar att situationen är komplex men hoppas på en lösning till hösten.

I år går det inte för allmänheten att fiska i Tingstäde träsk. Leif Pettersson sitter i ledningen för Visby Energi som köpte en stor del av sjön och marken omkring i höstas, har inga ambitioner om avkastning för själva träsket men tänker bruka skogsmarken. Och vill då inte att vem som helst rör sig i området. I huvudsak är Leif Pettersson positiv till att det bedrivs fiske i Tingstäde träsk men anser att det borde organiseras upp.

- Vi vill ha någon form av ordning på fisket så man vet vem som är där och när folk är där, säger Leif Pettersson. 

På allmänt vatten har allmänheten större rättigheter att bedriva fiske än på enskilt vatten där fiske enbart får bedrivas efter tillstånd från fiskerättsägarna.Tingstäde träsk ägs av flera parter som alla har en röst i frågan oavsett andelen ägd yta. I nuläget är det en annan fastighetsägare som som säger nej i frågan vilket resulterat i ett stopp.