Asiantuntija: Tasa-arvotyötä ei saa lopettaa

4:16 min

Kaikilla alueilla laskettu ero miesten ja naisten välillä on nykyisin 52,9 prosenttia 100:sta prosentista. 

Ruotsi ja Suomi ovat EU:n johtavia maita tasa-arvomittauksissa, mutta yleisesti EU:ssa ollaan päästy vain puoliväliin.


Salla Saastamoinen on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista vastaava johtaja, EU-komission yhdenvertaisuusosastolla. Hänen mukaansa eteenpäin on menty monella osalla, mutta kehitys on hidasta.

- Muutos on hidas, ja muutos on ollut valitettavasti aika pieni

EU:n tasa-arvo virasto EIGE on mitannut sukupuolten välistä tasa-arvoa vuodesta 2005 lähtien.


Tänä kesänä julkaistu raportti, eli indeksi, kattaa erilaisia elämänalueita, esimerkiksi työ-elämän, rahan käytön, ajan käytön ja vallan käytön.


Miesten ja naisten väliset erot ovat noin kymmenen vuoden aikana vähentyneet eniten sekä raha- ja varallisuus osa-alueella että vallan käytön osa-alueella. Tasa-arvo on puolestaan heikentynyt työllisyydessä. 

- Jos yleisesti työllisyystilanne on taloudellisen kriisin takia viime vuosina heikentynyt Euroopassa, niin se näkyy myös tässä indeksissä, että tämä on asia jossa myös tasa-arvon kannalta tilanne on heikentynyt, kertoo Saastamoinen, joka edustaa EU-komissiota tasa-arvo-viraston hallintoneuvostossa. 

Tasa-arvo-indeksin kaksi johtavaa maata ovat Ruotsi ja Suomi. Ruotsi saa mittauksessa 74,2 prosenttia ja Suomi 72,4 prosenttia. 

Ruotsi ja Suomi tulevat kuitenkin vielä jäljessä ajan käytössä, eli siinä kuinka paljon miehet ja naiset voivat käyttää aikaa omiin harrastuksiinsa, ja kuinka paljon kummatkin sukupuolet käyttävät aikaa palkattomaan työhön.

- Myöskään niissä maissa jotka ovat jo tasa-arvoisia, tasa-arvotyötä ei saa lopettaa, Saastamoinen sanoo.