Masstesta barn för glutenintolerans

2:23 min

Många svenskar vet inte att de är glutenintoleranta. Det kan handla om tiotusentals svenskar, skriver Dagens Nyheter idag. Därför finns de röster som vill att man masstestar barn för celiaki, som glutenintolerans också heter.

- Jag tycker att det är dags att överväga. Det är inte klart att det ska göras men så pass mycket forskningsresultat under senare tid som gör att man bör ta sig en ordentlig funderare kring den frågan, säger Anneli Ivarsson, överläkare vid Umeå universitet.

Celiaki eller glutenintolerans innebär att man inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Exempel på symptom är trötthet, diarré, viktnedgång och blodbrist.

Enligt en färsk stor internationell studie, där även Lundsuniversitet deltagit, har svenska barn den högsta risken för glutenintolerans i världen. I studien följdes 6400 barn från födsel upp till fem års åldern i USA, Tyskland, Finland och Sverige. Resultatet visade att risken för celiaki var nästan dubbelt så hög bland barn i Sverige jämfört med barn i USA.

Men det ska tilläggas att de barn som deltog i studien från svenskt håll kom från Skåne och barn i Södra Sverige har något högre risk för glutenintolerans än i norra Sverige, visar studier.

Överläkare Anneli Ivarsson uppskattar att omkring 140 000 svenskar kan vara glutenintoleranta och att mindre än en tredjedel av fallen har upptäckts.

- Vi har visat att celiaki är långt mycket vanliga än vi tidigare trodde. Det är en folksjukdom och allra flesta personer som är drabbade inte får korrekt diagnos och behandling idag, säger hon.

Vilka skulle vara aktuella för det och när? 

- Om man vill börja och överväga införa en screening för celiaki då innebär det att man skulle behöva koppla det mot barn- och skolhälsovård. Den bästa möjligheten vara ungefär vid femårs ålder inom barnhälsovårdens ram.

I Sverige genomförs redan idag screening och särskild uppföljning av kända riskgrupper för glutenintolerans. Det gäller barn med typ 1 diabetes, Downs syndrom och barn där syskon eller föräldrar har celiaki.

Det finns forskare som tycker att det här räcker, masstester behövs inte. Dagens blodprover är relativt säkra när det gäller upptäcka sjukdomen hos enskilda personer, men ska stora folkgrupper testas finns risken allt för många utan några problem med celiaki kommer att gå runt och känna oro i onödan.

- Det leder till att vi sprider mycket oro och kommer få lägga enorma resurser på att utesluta celiaki hos dem här.

- Dessutom ska vi komma ihåg att många av de som upptäcks kommer att ha varit helt symptomfria och inte känt av sin sjukdom och då måste vi ställa oss frågan: vilken tjänst gör vi de här människorna genom att ge dem en diagnos och medikalisera dem och gå på regelbundna kontroller i sjukvården,  säger Jonas Ludvigsson, barnläkare i Örebro och professor vid Karolinska institutet.