Marita Ulvskog vill att Ryanair slutar uppträda hotfullt

1:29 min

Samtliga utskottsordförande i Europaparlamentet har nu vänt sig till parlamentets talman och begärt att något görs för att komma till rätta med Ryanairs hotfulla uppträdande gentemot folkvalda politiker. Det berättar Marita Ulvskog (S), europaparlamentariker och ordförande i sysselsättningsutskottet, som själv råkade ut för detta vid en hearing som EU-kommissionen anordnade i juni.

– Jag höll ett anförande i början av det här stora mötet, med många deltagare när det reste sig upp en man i publiken som började skrika och gapa. Det visade sig att det var Michael Hickey, en av de seniora medarbetarna till Ryanairs ägare. Han ville avbryta och tyckte att vi inte var korrekta i vår information, säger Marita Ulvskog.

Under våren har Europaparlamnetet intresserat sig för arbetsförhållandena inom flyget, både dess konsekvenser för de anställda men också för flygsäkerheten. Man har beställt en forskningsrapport från universitetet i Gent, fört samtal med organisationer och fackligt aktiva.

Som Ekot berättade om tidigare i dag så har representanter för Ryanair reagerat mycket starkt på Europaparlementets arbete och kontaktat såväl forskare som flygexperter och parlamentariker och uppträtt på ett sätt som upplevts som hotfullt.

Men det påbörjade arbetet i Europaparlamentet kommer dock att fortsätta, säger Marita Ulvskog.

– Det kommer inte att hindra oss från att fortsätta att granska anställningsvillkoren och arbetsvillkoren på flygmarknaden. Vi tittar ju på alla typer av bolag. För oss är det så direkt kopplat, inte bara till arbetsvillkor, utan till säkerheten, att man vet att lågprisbolag på sikt inte kommer att vara en risk mot säkerheten, säger Marita Ulvskog, socaildemokratisk europaparlamentariker.

Ekot har sökt Ryanair för en kommentar, men har inte lyckats.

Ryanair som sedan en tid legat i konflikt med de danska pilotfacken och bland annat fått stöd från svensk håll,  På fredagen meddelandes också att det inte blir något svensk sympativarsel mot Ryanair på grund av den konflikt som flygbolaget haft i Danmark.

Fackförbundet SEKO skriver i ett pressmeddelande att man återkallar sympatiåtgärderna mot Ryanair. Orsaken är att de danska facken återkallat sina stridsåtgärder mot flygbolaget sedan Ryanair stängt sin verksamhet i Danmark.