Hoppfulla tecken i Euroländerna

EU:s ekonomikommissionär Pedro Solbes la idag fram sin vårprognos för euroländerna. Och där finns en hel del hoppfulla tecken, även om invånarna i vissa länder enligt kommissionären måste hålla igen på sina lönekrav, rapporterar vår Brysselkorrespondent.
Plånboken blir viktig under kommande år. För enligt kommissionen, och den ansvarige Pedro Solbes, så kommer den privata konsumtionen att avgöra om ekonomin tar fart under andra halvåret i år, eller om uppgången dröjer. Och redan nu kan en viss återhämtning skönjas, efter en mörk period. Kommissionär Solbes spår att tillväxten nästa år hamnar i närheten av tre procent. Det i sin tur bidrar till att fler får jobb, så att den totala arbetslösheten i euroländerna sjunker. Men kommissionen vore inte kommissionen om den inte plockade fram sin pekpinne, och kom med uppmaningar eller goda råd. Ett sådant råd innebär att löntagarna ska hålla igen på lönekraven, I vissa länder kan kommissionen redan nu se tecken på att inflationen annars tar fart, det gäller i första hand Irland, Nederländerna och Portugal. Men så här långt kan man ändå se att prishöjningarna i de tolv EMU-länderna går ner, den hamnar under andra halvan av det här året på två procent, vilket ju också är det mål som den europeiska centralbanken satt upp. Så sammanfattningsvis kan man säga att en hel del pekar på bättre tider för euroländernas ekonomier efter en mycket turbulent period. Willy Silberstein, Bryssel