Romer ska erbjudas jobb hemma i Rumänien

1:18 min

Det finns hopp om jobb för romerna som tigger i Blekinge. I augusti kommer rumänska arbetsgivare till Blekinge för att erbjuda romerna jobb i Rumänien.

I två månader har Olivia Costea, Rumäniens hederskonsul i Sölvesborg, arbetat med att försöka få till flera hjälpåtgärder på plats i Rumänien.

Hon har precis kommit tillbaka till Sölvesborg från det arbetet där hon har träffat politiker, myndigheter och representanter från romska föreningar i Rumänien.

Resultatet blev flera åtgärder för att hjälpa Blekingeromerna på plats i Rumänien. Snart kommer de att erbjudas jobb inom jordbruk i Rumänien.

– Det är en grupp på 15 personer, tre kommunalråd från nordvästra Rumänien och små och medelstora företagsägare, som är villiga att erbjuda jobb till dem som vill återvända hem och bli anställda och jobba, säger hon.

Till hösten hoppas man kunna utöka de kurser som betalats med EU-bidrag, som vi tidigare rapporterat om, för att bli till städare och personlig assistent med andra yrkeskategorier.

Steg två kommer bli att utbilda arbetsförmedlingen i Rumänien mot diskriminering och arbeta för att få romer i arbete.

– Arbetsförmedlingen i Rumänien vill gärna samarbeta och hjälpa till. Naturligtvis, om man tänker realistiskt, kan det hända att det inte funkar på vissa ställen. Men meningen är att försöka ta reda på vad som inte funkar och försöka lösa problemet, säger hederskonsuln Olivia Costea.