Unga vågar inte berätta att de mår dåligt

3:21 min

Många unga mår dåligt, vissa söker hjälp men många vågar inte göra det på grund av den skam som är kopplad till psykisk ohälsa bland unga. Charlie Eriksson har själv mått dåligt och jobbar nu med att upplysa om psykisk ohälsa.

Var tionde ung kvinna mellan 18 och 24 har någon gång tvingats söka hjälp för att de mår psykiskt dåligt, motsvarande siffra för unga män i samma åldergrupp är sju procent. Även bland ännu yngre märks den psykiska ohälsan tydligt. 20 procent av alla tjejer i årskurs nio, och nästan lika många av pojkarna, har någon gång skadat sig själva medvetet.

Många unga har problem med allt ifrån ångest, depressioner eller adhd-diagnoser, men trots att det är så många som är drabbade är psykisk ohälsa bland unga är det ett ämne som man inte riktigt vågar prata så mycket om.

Därför har vi idag med oss Charlie Eriksson som är entrepenör och bland annat jobbar med att föreläsa och prata om just psykisk ohälsa bland unga, och har själv varit drabbad.