25 år sedan Iraks invasion av Kuwait

24 min

Natten till den 2 augusti 1990 invaderade Irak det lilla oljerika grannlandet Kuwait. Invasionen utmanade stabiliteten i området och världens oljeförsörjning var hotad. Efter ett halvårs misslyckade diplomatiska försök att förmå Irak att dra sig tillbaka bröt Kuwaitkriget ut.

Innan invasionen anklagade den irakiske ledaren Saddam Hussein Kuwait för "ekonomisk krigföring" genom att "översvämma världsmarknaden med olja" och han hotade flera gånger att gå till angrepp. Irak var skuldtyngt efter det tidigare kriget mot Iran och en annektering av Kuwait kunde lösa landets ekonomiska situation.

FN, som inte hade tagit Saddam Husseins höga tonläge och hot mot Kuwait på allvar, reagerade starkt och fördömde snabbt invasionen, men Saddam gav inte vika för omvärldens åsikter. FN svarade med att införa ekonomiska sanktioner och vapenembargo och samtidigt satte bl a amerikanska och brittiska krigsfartyg kurs mot Persiska viken.

Under nära ett halvår kom Saddam Hussein med det ena villkoret efter det andra för att lämna Kuwait. Under tiden utsåg han emiratet Kuwait till Iraks nittonde provins. Inga av villkoren godtogs av FN och det massiva militära anfallet Operation Ökenstorm inleddes 17 januari 1991 och pågick till den 3 mars. Den USA-ledda FN-alliansen, bestående av 29 nationer, befriade Kuwait i det som kom att kallas det första TV-sända kriget.

Efter kriget fortsatte Saddam Hussein att styra Irak med järnhand fram till 2003. 2004 hölls den första rättegången mot honom där han anklagades för folkmord och brott mot mänskligheten. Han dömdes till döden och hängdes 2006.