Viktigt med bra mat för elever

-Det är viktigt med god mat, bra miljö i skolmatsalarna och lunch på regelbundna tider. Det sa forskare Tommy Jakobsson vid ett seminarium om skolmåltiderna som hölls i Borlänge igår.
Tommy Jakobsson har forskat i ämnet matvanor i koppling till dom akademiska kunskaperna för barn. Och bland annat pekar Tommy Jakobsson på sambandet mellan dåliga matvanor och sämre skolprestationer. Hälften av sveriges kommuner har inga dokumenterade riktlinjer för sina skolmåltider. -Har man inga mål har man heller inget att utvärdera, säger forskare Tommy Jakobsson.