Ökar rätten att häda?

9:05 min

Här i Sverige har det varit tillåtet att häda sedan 1970 men i flera andra europeiska länder som Tyskland, Finland och Danmark är det fortfarande förbjudet att kränka religioner. För bara några veckor sedan avskaffade Island sin blasfemilagstiftning och ett par månader tidigare gjorde Norge likadant.

Är det här en del av en större trend och vad beror det på att ett land som Norge har väntat så länge med att avkriminalisera blasfemi?

Reportage av Elin Lemel.