Forskare har lyckats skapa konstgjord nervcell

1:45 min

En konstgjord nervcell av plast, det har forskare vid Karolinska institutet lyckats bygga med hjälp av organisk bioelektronik.

Den är gjord av en typ av plast som leder ström, den lilla konstgjorda mycket förenklade nervcell som man nu lyckats bygga vid Swedish Medical Nanoscience Center vid Karolinska institutet i Stockholm. Genom att titta på hur våra egna nervceller kommunicerar med varandra har forskarna lyckats ta fram en modell som på ett liknande sätt kan omvandla kemiska signaler till elektriska impulser, och på så sätt föra vidare signalen till en mänsklig cell.

Trots att den inte har några levande delar kan den härma och kommunicera med mänskliga nervceller. Det kan låta som science fiction, men Agneta Richter Dahlfors, forskningsledare och professor i cellulär mikrobiologi på Karolinska institutet, är noga med att poängtera att den inte fungerar som en riktig nervcell:

– Vi är ju väldigt noga med att säga att det här är biomimetik, det vill säga att den endast efterliknar funktionen hos nervcellen.

I modellen från Karolinska institutet är det elektronisk mjukvara eller hårdvara som för signalen vidare till önskad plats, där den konstgjorda nervcellen frisätter en så kallad signalsubstans. En av dessa signalsubstanser är acetylkolin, och det är det här ämnet som man nu testat på lab.

– Då har vi placerat det här i en cellodlingsskål så vi kan se i mikroskopet att de här cellerna svarar som de ska när de träffar på acetylkolinmolekylerna.

Trots att den konstgjorda nervcellen är en mycket förenklad modell av hur mänskliga nervceller fungerar så finns det stora möjligheter med tekniken. Forskningsledare Agneta Richter Dahlfors, menar att artificiella nervceller kan användas till att förbättra kontrollen vid odling av celler på lab.

Ett tänkbart användningsområde är inom regenerativ medicin, som handlar om att ersätta förlorad vävnad, till exempel vid en brännskada, med ny, och där odlade celler är en viktig del.

– När det gäller regenerativ medicin så är det extremt viktigt att man har koll på sina cellodlingar, och då får vi ju en helt ny nivå på den kontrollen när vi lägger in den här typen av mätmetoder, säger Agneta Richter Dahlfors.

Referens: Agneta Richter Dahlfors et al. "An organic electronic biomimetic neuron enables auto-regulated neuromodulation". 2015. Biosensors and Bioelectronics. DOI.org/10.1016/j.bios.2015.04.058