Imam polisanmälde lokaltidningen – JK avslår anmälan

1:39 min

Det blir ingen förundersökning i fallet där Gefle Dagblad polisanmälts för förtal av två medlemmar i Gävle moskés organisation, det beslutade Justitiekanslern (JK) i dag.

Olof Simonsson är byråchef på Justitiekanslern och han menar att Gefle Dagblads artiklar inte uttryckts sig tillräckligt allvarligt för att förundersökning ska inledas.

– Anledningen till att Justitiekanslern gör bedömningen att inte inleda förundersökning är därför att det inte är tillräckligt allvarligt för att det allmänna ska gå in med en förundersökning och sedermera väcka allmänt åtal.

Gefle Dagblad polisanmäldes två gånger för förtal i förra veckan.

Den ena anmälningen gjordes av imamen i Gävle Moské Riyad Abdulkarim Jassim.

Han anser sig kränkt av Gefle Dagblad och att artiklarna om mosken påverkat hans församling på ett negativt sätt. Dessutom menar imamen att Gefle Dagblad hetsar upp folk mot församlingen, hans familj och mot honom själv genom sina publiceringar.

Den andra polisanmälan gjordes av en ungdomsledare hos moskén.

Ungdomsledaren menar att Gefle Dagblad skriver oriktiga uppgifter om honom. Bland annat att han stöder terrorism med muslimska förtecken.

Han berättar i polisanmälningen att hans fru blivit hotad till döden och att hans barn inte vågar gå till skolan på grund av Gefle Dagblads artiklar.

Men åsikterna om att Gefle Dagblad skulle ha förtalat personerna delas inte av Justitiekanslern, som alltså valt att inte inleda någon förundersökning.

– Det krävs att det är allvarliga saker och att det är stor spridning och det här når inte upp till den nivån, säger byråchef Olof Simonsson.

Och det är inte ovanligt att Justitiekanslern inte går vidare med anmälningar – snarare tvärt om.

– Det är ju så att JK:s åtalspraxis varit mycket återhållsam. Det förekommer väldigt sällan att JK inleder förundersökning om ärekränkningsbrott.