Amnesty oroade över gripna människorättsadvokater i Kina

1:46 min

I Kina blev nyligen en grupp människorättsadvokater gripna anklagade för en rad brott, bland annat anstiftan till oordning vid rättegång. Nu har en av de gripna advokaterna erkänt sina brott i kinesisk tv, något som fått flera internationella människorättsorganisationer att reagera på att de kinesiska  myndigheterna tvingar fram erkännande från advokater för att skrämma andra till tystnad.

Nästan 200 advokater och aktivister har gripits eller tagits till förhör av de kinesiska myndigheterna under en pågående kampanj som de kinesiska myndigheterna har dragit igång för att upprätthålla en nolltolerans mot oliktänkande. Det senaste tillslaget var mot Fengrui, en kinesisk advokatbyrå där man grep nio advokater och fyra anställda.

De anklagade har ännu inte fått veta exakt vad de är anklagade för eller fått någon juridisk försvarare till sin hjälp. Myndigheterna säger att advokaterna bland annat gjort sig skyldiga till att ha iscensatt protester utanför domstolarna och på så sätt påverkat domstolarna att ge advokatfirmans kunder gynnsammare domar.

Nu har chefen för advokatbyrån öppet erkänt sina brott i kinesisk tv. Det här typen av erkännanden i tv är något som William Nee på människorättsorganisationen Amnesty International i Hong Kong reagerar skarpt på.

– Detta är ett oerhört stort tillslag mot människorättsadvokater och aktivister, något som vi inte sett i Kina sedan 2011, säger William Nee.

Den senaste tidens arresteringar är också en tydlig signal från de kinesiska myndigheternas sida att få andra advokater att rätta in sig i ledet så att de inte ska ta sig an känsliga mål.

– Budskapet från regeringen är: Ta inte känsliga mål. Istället ska du vara en god socialistisk jurist. Och den senaste tidens arresteringar är mycket allvarligare än tidigare, säger William Nee.

Att nu människorättsadvokater skräms till tystnad kan leda till att den lilla rättssäkerhet som finns kvar för aktivister i Kina än mer urholkas eftersom ingen kommer våga ta sig an deras fall. Och det i sin tur kan påverka hela människorättsrörelsen i Kina.