Lördag 22 aug 2015

Läderbaggen luktar som läder och rutten frukt

12 min

Läderbaggen är en stor skalbagge som lever större delen av sitt liv inuti gamla träd. Deras tjocka, vita larver lever flera år i mulmen som bildats när rötsvampar angripit träet och gjort det till ett sorts fint trämjöl.

Men som skalbagge lever den bara någon vecka, och då gäller det att hitta en partner. För att locka till sig honor utsöndrar hanen ett doftämne som luktar som en blandning av garvat läder och gamla plommon.

Karin Gyllenklev och biologen Kajsa Mellbrand gick runt i eklandskapet i Bjärka-Säby där det finns ovanligt gott om läderbaggar, för att leta efter skalbaggarna, prata om deras liv och vad som hotar den fridlysta insekten idag.